Lắp đặt cửa lưới chống muỗi tại Dung Quất – Quảng Ngãi

Trong những năm gần đây tốc độ phát triển tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất rất nhanh. Tốc độ đô thị hóa của KKT Dung Quất đã thúc đẩy kinh tế vùng phát triển mạnh. Kéo theo nhu cầu đó là việc thi công cơ sở hạ tầng tại nơi làm việc sản xuất,…